श्रीरामस्तोत्रम्: त्वं श्वासाः, त्वं ध्यासः

त्वं श्वासाः त्वं ध्यासः

त्वं ध्येयः, त्वं ध्यान:
त्वं कर्मः, त्वं कार्यः

स्तोत्रं: रक्ष रक्ष मम साधननिष्ठा

अद्य शारदीय नवरात्र उत्सवस्य प्रथम दिवसे श्रीजगन्माताप्रीत्यर्थं, महायोगसाधननिष्ठाप्राप्तिहेतु: स्तोत्रसुमनाञ्जली समर्पयामि|

Image: H. H. Shri Narayankaka Dhekane Maharaj
सद्गुरुरूपिणी माता 


हे शक्तिस्वरूपा, जगदानन्दकारिणी ||
रक्ष रक्ष मम साधननिष्ठा, हे भवदुःखवारिणी ||
रक्ष रक्ष तव भक्तं, हे दुस्तरदुःखवारिणी  || १ ||

हे विघ्नहर्ता, श्रुणु आर्त प्रार्थना

इदं गणेशोत्सवविशेषः प्रार्थनाकाव्यं मनस्य सूक्ष्मदोषनिवारणार्थं श्रीमन्महागणाधिपतये समर्पयामि| 

Image: Red Hibiscus Flower (Red Jaswand Flower)
प्रतिमा: कृष्णमोहिनी प्रतिमासंग्रहः 


हे विघ्नहर्ता, श्रुणु आर्त प्रार्थना ||
नाशय सर्वं ममसाधनाविघ्नाः || १ ||

संस्कृत गणेशस्तोत्रं: नमामि गणेशं, नमामि विनायकं

श्रीगणेशकृपाप्रसादस्तोत्रं "नमामि गणेशं,  नमामि विनायकं" श्रीगणेशाय समर्पयामि| 


Image: Lord Ganesha creation by Finger Paintingनमामि गणेशं |
नमामि विनायकं ||

श्रीस्वामीविवेकानन्दस्तोत्रमालामृतम्


श्रीस्वामीविवेकानन्दजयन्ती निमित्ते अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय युवा दिन निमित्ते श्रीस्वामीविवेकानन्दस्तोत्रमालामृतम् काव्यपुष्पाञ्जलीं समर्पयामि |श्रीस्वामीविवकनन्दकृपां प्रार्थयामि |