श्रीरामस्तोत्रम्: त्वं श्वासाः, त्वं ध्यासः

श्रीरामस्तोत्रम्: त्वं श्वासाः, त्वं ध्यासः

त्वं श्वासाः त्वं ध्यासः त्वं ध्येयः, त्वं ध्यान: त्वं कर्मः, त्वं कार्यः त्वं कर्मकर्ता, त्वं कार्यरक्षकः त्वं जीवनः, त्वं जीवनानंदम्  त्वं जीवनदायकः  त्वं धर्मः, त्वं स्वधर्मरक्षकः त्वं जगदात्मा, त्वं जगत्कारणम्  त्वं अखंडाsविनाशी जगदोद्धारकः श्रीराम  त्वं आनंदनिधानम्  त्वं जगत्पालकः त्वं जगदोद्धारकः श्रीराम  त्वं ममस्वामी श्रीराम  त्वं मनःस्वामी श्रीराम  त्वं सकलदुःखविरामः श्रीराम  त्वं सकलसुखदायकः श्रीराम  त्वं कृपासिन्धो प्रभो मनःआरामः श्रीरामनाम जीवनाधारः,  मम प्राणाधारः श्रीरामनाम संसारमुक्तिविवेकदायकः श्रीराम  त्वं अज्ञानतिमिरविध्वंसकः त्वं मम मनजीवनरक्षकः  त्वं वैराग्यदायकः त्वं साधनरक्षकः त्वं शाश्वतएकतत्त्व त्वं शाश्वतएकसत्यः त्वं जीवनसारसर्वस्वः त्वं…

Read More Read More

स्तोत्रं: रक्ष रक्ष मम साधननिष्ठा

स्तोत्रं: रक्ष रक्ष मम साधननिष्ठा

अद्य शारदीय नवरात्र उत्सवस्य प्रथम दिवसे श्रीजगन्माताप्रीत्यर्थं, महायोगसाधननिष्ठाप्राप्तिहेतु: स्तोत्रसुमनाञ्जली समर्पयामि| सद्गुरुरूपिणी माता  हे शक्तिस्वरूपा, जगदानन्दकारिणी || रक्ष रक्ष मम साधननिष्ठा, हे भवदुःखवारिणी ||रक्ष रक्ष तव भक्तं, हे दुस्तरदुःखवारिणी  || १ || हे वात्सल्यरूपा, कृपाशक्तिदायिनी || रक्ष रक्ष मम साधननिष्ठा, हे भवदुःखवारिणी ||रक्ष रक्ष तव भक्तं, हे दुस्तरदुःखवारिणी || २ || हे विश्वमोहिनी, चराचरजगत्धारिणी || रक्ष रक्ष मम साधननिष्ठा, हे भवदुःखवारिणी || रक्ष रक्ष तव भक्तं, हे दुस्तरदुःखवारिणी || ३ || हे मुक्तिस्वरूपा, मोहबन्धनिवारिणी || रक्ष रक्ष मम साधननिष्ठा, हे भवदुःखवारिणी || रक्ष रक्ष तव भक्तं, हे दुस्तरदुःखवारिणी || ४ ||…

Read More Read More

हे विघ्नहर्ता, श्रुणु आर्त प्रार्थना

हे विघ्नहर्ता, श्रुणु आर्त प्रार्थना

इदं गणेशोत्सवविशेषः प्रार्थनाकाव्यं मनस्य सूक्ष्मदोषनिवारणार्थं श्रीमन्महागणाधिपतये समर्पयामि|  प्रतिमा: कृष्णमोहिनी प्रतिमासंग्रहः  हे विघ्नहर्ता, श्रुणु आर्त प्रार्थना || नाशय सर्वं ममसाधनाविघ्नाः || १ || हे विघ्नहर्ता, श्रुणु आर्त प्रार्थना || नाशय सर्वं तवध्यानविघ्नाः || २ || हे विघ्नहर्ता, श्रुणु आर्त प्रार्थना || नाशय सर्वं ध्येयपथविघ्नाः || ३ ||  हे विघ्नहर्ता, श्रुणु आर्त प्रार्थना || नाशय पूर्णं हृदयविषादविषप्रमुखः || ४ ||  हे विघ्नहर्ता, श्रुणु आर्त प्रार्थना || नाशय सर्वं चिन्ताकार्यबाधिका || ५ || हे विघ्नहर्ता, श्रुणु आर्त प्रार्थना || नाशय मम वियोगदुःखक्लेशाः || ६ ||  हे…

Read More Read More

संस्कृत गणेशस्तोत्रं: नमामि गणेशं, नमामि विनायकं

संस्कृत गणेशस्तोत्रं: नमामि गणेशं, नमामि विनायकं

श्रीगणेशकृपाप्रसादस्तोत्रं “नमामि गणेशं,  नमामि विनायकं” श्रीगणेशाय समर्पयामि|  नमामि गणेशं | नमामि विनायकं ||   शुद्धबुद्धिदायकं  सद्प्रेरणाप्रदायकं विवेकनिष्ठादायकं  नमामि गणेशं || नमामि विनायकं||१||  अविचलशान्तिप्रदायकं  विघ्नघोरविनाशकं  निर्मलमतिप्रदायकं नमामि गणेशं ||  नमामि विनायकं || २ ||   सर्वसिद्धिप्रदायकं शत्रुसामर्थ्यविनाशकं  भक्तरक्षणतत्परं  नमामि गणेशं || नमामि विनायकं || ३ || सुखसमृद्धिदायकं  विमलसुयशदायकं  सुगमभक्तिप्रदायकं नमामि गणेशं || नमामि विनायकं || ४ || भवतापभयविनाशकं  मोहलोभविदारकं  ब्रह्मज्ञानप्रदायकं  नमामि गणेशं || नमामि विनायकं || ५ || सत्कर्मनिष्ठादायकं  कृतार्थजीवनकारकं  कलावैभवप्रदायकं  नमामि गणेशं || नमामि विनायकं || ६ || दुर्धरव्याधिनाशकं  भवरोगमुक्तिप्रदायकं …

Read More Read More

श्रीस्वामीविवेकानन्दस्तोत्रमालामृतम्

श्रीस्वामीविवेकानन्दस्तोत्रमालामृतम्

श्रीस्वामीविवेकानन्दजयन्ती निमित्ते अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय युवा दिन निमित्ते श्रीस्वामीविवेकानन्दस्तोत्रमालामृतम् काव्यपुष्पाञ्जलीं समर्पयामि | श्रीस्वामीविवकनन्दकृपां प्रार्थयामि |   विवेकसिन्धो श्रीजगदानन्ददायकः अज्ञानभववारिधीतारिण: श्री स्वामीविवेकानन्द गुरुभ्यो नमः || १ || त्रिगुणातीत: कैवल्यदायकः जीवनमुक्ति विनायक : श्री स्वामीविवेकानन्द गुरुभ्यो नमः || २ || आत्मानात्मविवेकप्रदायक: छिन्नसंशय नि:श्रेयस दायकः श्री स्वामीविवेकानन्द गुरुभ्यो नमः || ३ || जीवनमुक्तिविवेकप्रदायकः अध्यात्मयुक्तबुद्धिदायकः श्री स्वामीविवेकानन्द गुरुभ्यो नमः || ४ || सर्वशास्त्रसारप्रकाशदायकः अन्तर्ज्ञानज्योतिप्रकाशकः श्री स्वामीविवेकानन्द गुरुभ्यो नमः || ५ || श्रीराजराजेश्वरिविद्या – भक्ति प्रकाशकः भक्तिप्रेमयोगप्रकाशप्रदायकः श्री स्वामीविवेकानन्द गुरुभ्यो नमः || ६ || कर्मज्ञानभक्तिसंयुक्तजीवनपथप्रदर्शकः वेदान्तयुक्तज्ञानजीवनप्रकाशकः श्री…

Read More Read More

श्रीधरं नमोsस्तु ते

श्रीधरं नमोsस्तु ते

श्रीधरं नमोsस्तु ते | श्रीमाधवं नमोsस्तु ते || शरणागतअभयदायिनं | श्रीशेषशायिनं नमोsस्तु ते || निराकार साकार विभो | करुणालय दयाघन प्रभो || सर्वहृदयसंस्थिते | श्री सर्वजनाधार नमोsस्तु ते || हनुमतसंस्तुते त्रिभुवनस्वामिने | हे राघवं, हे माधवं नमोsस्तु  ते || दु:खस्य बोधा: सुखस्य आभासा: | सर्वेSपि शान्तिकरं  || त्वन्नाम हे राघवं | सदा नमोsस्तु ते, सदा नमोsस्तु ते || हृदयाग्नि भयन्करं, विरहाग्नि प्रचण्डं, | तवनाम ‘शीतलं’ केवल संसारभवभेषजं || तव श्रीविग्रहं अतिदिव्यरूपं | तवशान्तनेत्रं प्रेमरससागरं|| दारुणदु:खन्तकम् शान्तितृप्तिदायिनं | तवरूपदर्शनं जीवनमुक्तिदायिनं || जीवनमुक्तिदायिनं जीवनमुक्तिदायिनं | श्रीशेषशायिनं प्रभो विश्वनाथं |…

Read More Read More

रघुनाथ स्तोत्रं

रघुनाथ स्तोत्रं

|| श्री श्री गुरवे नम: || अद्य दिवसे नूतन वर्षारंभे 5114 युगाब्द प्रारम्भे वासंतिक नवरात्र प्रारम्भे जीवनमुक्ति : नाम नूतन हृदयगीतअभिव्यक्ति : आरम्भयामि | मम प्रथम हृदयगीतं मम श्रीराम स्तोत्रं अस्ति| प्रात: स्मरामि श्री रघुनायकं || यस्य नामगानं नवजीवनदायकं || 1 || प्रातर्स्मरामि श्री रघुनन्दनम् || यस्य नामगानं जीवननन्ददायकं|| 2 || प्रात: भजामि श्री रघुकुलतिलकं || यस्य नामगानं विजयस्य तिलकं || 3 || प्रात: यजामि श्री रघुकीर्तनं|| य: संकीर्तनम् भवभयनाशिनं || 4 || प्रातर्वदामि श्री रघुदिव्य चरितं|| यस्य स्मरणकेवलं भवभयनषिनं…

Read More Read More

WordPress Login Protected by Clef