अस्माकं एकत्वः

'अस्माकं एकत्वः' अस्य प्रेमकाव्यस्य प्रेरणा कृष्णमोहिनीचित्रसंग्रहद्वारा प्रकाशिता 'टुगेदरनेस' इति एकत्वविषयकलाकृति: अस्ति। 
Text Image for Asmakam Ekatvah Premakavya


प्राणाधारहृदयस्य
वाहिन्यां रुधिरस्य 
स्थापितः एकः  
अस्माकं एकत्वः
अस्माकं एकतत्त्वः 
अस्माकं प्रेमतत्त्वः 
नूतनः, नित्यः, शुद्धः
प्रतिक्षणप्रवाहितः  
हृदयाय मम प्राणवायु: 
चिरन्तनत्वः अनन्तस्य स्वरूपः  
अस्माकं एकत्वः

@mohinipuranik

This Poem In Other Languages: 

Comments